Friday 19th August 2016
Prezentazzjoni mill-Onor. Chris Agius

Dalghodu fil-Board Room tal-Malta Racing Club, l-Onor. Chris Agius - Segetarju Parlamentari ghaz-Zaghzagh, Ricerka, Innovazzjoni u Sport ipprezenta tifkira lis-sewwieqa Anthony Demanuele, Charles Camilleri, Rodney Gatt u Julian Farrugia bhala rikonoxximent tar-rebha bhala Tim fil-Kampjonat tal-Mediterran.