Saturday 16th July 2016
Kampjonat tal-Mediterran

Wara l-attakk terroristiku li sehh il-bierah f'Nizza, l-programm ta' tigrijiet li kellu jsir ghada f'Cagnes-sur-Mer u li kien jinkludi t-3 tappa mill-kampjonat tal-Mediterran li fiha kien ser jippartecipa Charles Camilleri gie pospost ghall-Hamis filghaxija.