Thursday 13th May 2010
Il-Bidu tal-Kampjonat tal-SECF ghal din is-sena 2010

Matul il-Gimgha u l-Hadd li gej il-Malta Racin Club ser ikun qed jara il-bidu tal-Kampjonat 2010 riservat ghal zwiemel Francizi. Din is-sena il-Klabb habbar li numru record ta’ zwiemel ser jippartecipaw fil-hames kategoriji differenti, li huma:

Il- Prix de Vincenne ghal klassi Premier
Il - Prix D’Enghien ghal klassi Gold
Il - Prix de Cabourg ghal klassi Silver
Il - Prix de Cagnes Sur Mer ghal klassi Bronze
Il - Prix de Caen ghal klassi Copper

Il-programm tal-Gimgha, li ser jibda fis-18:00 b’zewg tigrijiet tal-ponijiet, jinkludi zewg heats tal-Copper, tlieta Bronze, tnejn Silver, tnejn Gold, wahda Premier u tirija riservata ghaz-zwiemel tal-Galopp. Filwaqt li l-Hadd hemm il-bqija tal-Heats fosthom zewg heats tal-Klassi Premier li huma fost l-aktar popolari mal-publiku.
Folla tajba mistennija tkun prezenti f’dawn il-jumejn ta’ tigrijiet, li ghandhom ikunu fost l-aqwa ghal din is-sena 2010. Bhall dejjem is-sorprizi u l-ecitament ma jonqsux, filwaqt li l-istennija ghal min ser jghamilha ghar-round li jmiss dejjem hija wahda kbira.