Friday 30th April 2010
Il- Finali tat-Top Horse Ltd kif ukoll zewg tigrijiet tal-klassi Premier fiz-zewg laqghat ta’ din il-gimgha

Il- Finali tat-Top Horse Ltd kif ukoll zewg tigrijiet tal-klassi Premier fiz-zewg laqghat ta’ din il-gimgha.

Fil-korsa tal-Marsa, il Malta Racing Club ser jorganizza it-23 kif ukoll l-24 laqgha tal-istagun 2010 is-Sibt u l-Hadd li gej. Hafna mit-tigrijiet ser ikunu fuq distancza twila ta’ 3140 metru, kif ukoll ser ikun hemm Finali sponsorjata mill-kumpanija Top Horse u tigrija ohra ghaz-zwiemel tal-galopp.

Finali sponsorjata mill-kumpanija Top Horse
Tnaxx il-finalista ikkwalifikaw ghal din il-Finali, matul dawn l-ahhar gimghat. Din it-tigrija li ser issir fil-laqgha tal-Hadd mistenija tibda ghall-habta tal-15:50 u ser tkun fuq distanza ta’ 2140m. Iz-zwiemel fil-kategorija tal-fidda ser jikkompetu f’din il-Finali.

Zewg Tigrijiet Premier
Il-program tat-tigrijet jinkludi ukoll zewg tigrijiet tal-ghola kategorija, dik Premier. Hawnekk insibu seba’ zwiemel godda li gew irregistrati f’dawn l-ahhar granet, li huma:
Isem iz-Ziemel Rekord Rebh
Mad Hatter 1’13’’9 SEK8882,300
Lambeze 1’13’’7 €181,220
Loustic De Lain 1’13’’9 €180,670
L’An Deux Milles 1’14’’2 €177,120
Loulou des Vallees 1’13’’5 €195,675
Majestueux D’Or 1’13’’8 €235,400
Magicien Du Tija 1’13’’0 €214,340

L-ewwel tigrija tibda fis-14:00